Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg (dossiernummer 14127168), zijn van toepassing op alle dienstverlening van JCA. Neem contact op wanneer je een exemplaar van de voorwaarden wilt ontvangen.

Privacy

JCA Business Support respecteert de privacy van alle contacten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. JCA Business Support zal jouw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze website maakt gebruik van analysecookies (Google Analytics) om de kwaliteit van jouw gebruikerservaring te waarborgen. Ook deze informatie zal nimmer door JCA Business Support gedeeld, doorgeven, verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden (met uitzondering van Google Analytics) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. Desalniettemin kan JCA Business Support geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. JCA Business Support behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Deze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de controle of goedkeuring vallen van JCA Business Support. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. JCA Business Support is niet verantwoordelijk voor de inhoud of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen en downloads op deze website mogen enkel gebruikt, gedeeld, verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden mits er een duidelijk zichtbare en tekstuele bronvermelding wordt gedaan naar www.jca-businesssupport.nl. Geen enkele grafische weergave van deze site mag worden gebruikt, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.