Voorlopig uitstel handhaving wet DBA

Met de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is er veel onrust ontstaan bij zowel zzp’ers als opdrachtgevers. Door alle tumult is dan ook besloten handhaving van de wet uit te stellen tot tenminste 1 januari 2018. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen dus extra tijd om te “wennen” aan de nieuwe regelgeving.

In de problemen door de wet DBA

De nieuwe wet en modelovereenkomsten lijken meer verwarring te creëren dan opheldering te bieden. Diverse organisaties en belangenbehartigers hebben dan ook meerdere malen de alarmbellen doen rinkelen. Opdrachtgevers zijn zeer huiverig om nog zzp’ers in te huren en dat zorgt voor een terugloop in het aantal opdrachten. Uit het Feedbackrapport Wet DBA (door HeadFirst en ZP Zaken) blijkt dat zelf 60% van de opdrachtgevers sinds invoering van de wet DBA een ander inhuurbeleid hanteert. Alle onzekerheden hebben zo’n dramatisch effect op het aantal opdrachten, dat een kwart van de ondervraagde zzp’ers overweegt het zelfstandigenbestaan op te geven.

Voorlopig uitstel handhaving wet DBA

Waarom dan niet in loondienst?

Vanuit het oogpunt van de zzp’er is dit vaak helder: men heeft gekozen voor zelfstandigheid en ambieert geen vast dienstverband. Maar ook voor opdrachtgevers is het vaak niet zo eenvoudig een zzp’er dan maar in loondienst te nemen. Het bezwaar ligt niet zo zeer bij de afdracht van loonheffing en sociale lasten, maar men heeft serieus moeite met de inflexibiliteit die de arbeidswetgeving met zich meebrengt. Door de Wet werk en zekerheid (Wwz) kunnen ze namelijk tegen de verplichting aanlopen om een vast dienstverband aan te gaan. En daar zit in veel gevallen zowel de zzp’er als de opdrachtgever niet op te wachten. Vooral niet in de sectoren waar zzp’ers hoofdzakelijk opdrachtsgewijs werken zoals omroep, media en kunst en cultuur.

Van uitstel komt geen afstel

Hoewel er in oktober jl. is besloten tot uitstel in handhaving van de wet DBA, betekent dit niet dat de wet uiteindelijk niet doorgevoerd zal worden. Zoals het er nu voorstaat zullen tot 1 januari 2018 geen boetes of naheffingen worden opgelegd, natuurlijk met uitzondering van de klinkklare fraudegevallen. De Belastingdienst gaat tot die tijd een coachende rol vervullen om de transitie voor zowel zzp’ers als opdrachtgevers makkelijker te maken. Er zal gewerkt worden aan een meer heldere uitwerking van de wet. Ook gaat het kabinet onderzoeken of het huidige arbeidsrecht nog wel voldoende aansluit op de praktijk.

Voor meer informatie kun je terecht op de site van de belastingdienst: Factsheet ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *