Wat is een Virtueel Assistent eigenlijk?

Een virtueel assistent is simpel gezegd iemand die jou online ondersteunt.

Een virtueel assistent (va) is de verzamelnaam voor ondersteunende functies, of het nou in loondienst is of als zelfstandige, die (vaak op afstand) met behulp van internet werkzaamheden verrichten. In mijn online omgeving staat een virtueel assistent vooral bekend als een secretaresse op afstand, maar dat is niet altijd het geval. Het hoeft niet per definitie een secretaresse te zijn, een virtueel assistent kan ook andere functies bekleden.

Er zijn in mijn ogen 2 soorten virtuele assistentie

Er bestaan inmiddels grote multinationals gevestigd in de zgn. lagelonenlanden, die lichtere (secretariële) werkzaamheden uitvoeren voor klanten verspreid over de hele wereld. Denk aan het boeken van reizen, vertaalwerkzaamheden, het verzenden van een mailing in dat betreffende land, en ga zo maar door. Een goedkope, maar beperkte vorm van virtuele assistentie.

De andere kant van de industrie bevindt zich in het meer gespecialiseerde segment, al is dat nog ongelooflijk breed. Op het gebied van secretariële ondersteuning bevindt JCA, samen met vele concullega’s hier in Nederland en wereldwijd, zich in deze tak van virtuele assistentie. De herkomst maakt wellicht meer duidelijk over deze vorm van gespecialiseerde ondersteuning op afstand. Daarom eerst even dit…

Wat is een Virtueel Assistent

Herkomst van virtuele assistentie

De exacte herkomst of geboorte van virtuele assistentie is niet precies te achterhalen. De zoektocht is eindeloos en de verhalen variëren niet alleen per land, maar vooral naar gelang interpretatie. Omdat het begrip “virtueel assistent” zo breed te interpreteren is, is de herkomst ook heel persoonlijk. Ik vind het echter wel mooi om de volgende herkomst eens aan te halen, een verzameling van vele uren online onderzoek naar mijn tak van virtuele assistentie:
De eerste tekenen van virtuele assistentie zijn te vinden in het begin van de jaren ’90 toen een klein aantal online ondernemingen er voorzichtig voor kozen marketing assistenten in te gaan zetten. Al snel groeide de vraag naar gespecialiseerde ondersteuners en dankzij internet waren zij niet meer gebonden aan het vestigingsadres van het bedrijf. Rond 1994-1995 werden de eerste ondernemingen opgericht die virtuele assistentie aanboden. Volgens verslagen was een virtueel assistent destijds vooral op secretarieel gebied werkzaam, weliswaar online, maar werkte veelal nog steeds binnen een bedrijf op kantoor. Echter zijn er ook al verhalen te vinden over kleine groepen professionals die dit soort dienstverlening al zelfstandig aanboden, vooral in de VS en Australië.

In de jaren die volgden groeide de ‘va industrie’ enorm en sinds jaren is dit een steeds bekender fenomeen aan het worden in Europa en dus ook in Nederland. Ik kom naslagwerken tegen die aangeven dat er in 2012 naar schatting zo’n 10.000-25.000 va’s zijn wereldwijd, maar wederom; wat verstaan zij onder een virtueel assistent?

Wat is een Virtueel Assistent

Evolutie van de secretaresse

Voor velen in Nederland is het begrip virtueel assistent nog relatief onbekend terrein. Maar ook op bekend terrein, namelijk de secretaresse in loondienst op locatie, vinden er de laatste jaren veel veranderingen plaats. De ene ‘secretaresse’ is de andere ‘secretaresse’ niet meer. Een mooi voorbeeld van voorvechters van deze verschuiving in secretaresseland is Ontsecretaressen.nl. Eigenlijk gaan zij terug naar het bovengenoemde prille begin van virtuele assistentie; een soort van co-managers die gespecialiseerd zijn op een bepaald gebied en eigen verantwoordelijkheden hebben. Het zijn in dat geval niet meer zozeer ondersteuners van een manager of directie, maar ondersteuners van het bedrijf in het algemeen. Natuurlijk zijn er ook nog steeds genoeg bedrijven waar de secretaresse nog de standaard rol vervult, tegenwoordig wel uitgebreid met extra verantwoordelijkheden.

Volgens mij is het, als zelfstandig va op secretarieel gebied, dus ook belangrijk om te weten waar je ervaring en talent ligt. En wellicht nog belangrijker; samenwerking! Daar pluk je niet alleen zelf de vruchten van, maar ook je opdrachtgevers zijn daardoor beter af.

Lees ook mijn andere artikelen over virtuele assistentie:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *